Enlarge Photo

Angolan President Jose Eduardo dos Santos

Happening Now