4_282014_russia-putin-28201.jpg - Washington Times
Skip to content

Russian President Vladimir Putin
(AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service)
Photo by: Alexei Nikolsky
Russian President Vladimir Putin (AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service)

Featured Photo Galleries