Biden-Obama.jpg - Washington Times
Skip to content

Vice President Joseph R. Biden and President Obama. (courtesy: White House)
Photo by: Pete Souza
Vice President Joseph R. Biden and President Obama. (courtesy: White House)

Featured Photo Galleries