Sen. Richard G. Lugar, Indiana Republican

Sen. Richard G. Lugar, Indiana Republican