From left: Kim, Kourtney and Khloe Kardashian (Associated Press)

From left: Kim, Kourtney and Khloe Kardashian (Associated Press)