Philadelphia Phillies relief pitcher Jonathan Papelbon pitches to the Miami Marlins during a baseball game in Miami on Sunday, April 14, 2013. The Phillies won 2-1. (AP Photo/Alan Diaz)

Photo by: Alan Diaz

Philadelphia Phillies relief pitcher Jonathan Papelbon pitches to the Miami Marlins during a baseball game in Miami on Sunday, April 14, 2013. The Phillies won 2-1. (AP Photo/Alan Diaz)