Obama FDA_Lea.jpg - Washington Times
Skip to content

President Obama speaks in the Rose Garden of the White House in Washington on Thursday, Oct. 20, 2011. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Photo by: Pablo Martinez Monsivais
President Obama speaks in the Rose Garden of the White House in Washington on Thursday, Oct. 20, 2011. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Featured Photo Galleries