Senator Durbin apologizes to the 'daily cholera' - Washington Times
Skip to content

Audio Clip: Senator Durbin apologizes to the 'daily cholera'