The Washington Times - August 9, 2007, 03:55PM
Dana Perino— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: