The Washington Times - December 5, 2007, 12:22PM
President Bush — Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times SEE RELATED: