The Washington Times - April 10, 2007, 02:42PM
Senate Majority Leader Harry Reidspokeswoman Dana Perino SEE RELATED:


President Bush— Jon Ward, White House correspondent, The Washington Times